Werkwijze

Het designproces begint bij het begrijpen van waar jouw organisatie mee bezig is. Wij onderscheiden ons door een kritische en inlevende blik en door de scherpe keuzes die we maken in de ontwerpen die we voorstellen. Omdat je niet zoekt naar opties, maar naar oplossingen.

Meer impact in 5 stappen

bliksemschicht

1. Verken

De eerste stap naar meer impact is dat wij als een outside eye naar je organisatie kijken. Wij zijn de buitenstaanders die je helpen de informatie waar jij tot over je oren in zit, weer met een frisse blik te bekijken.

Samen brengen we in kaart wat je met je communicatie wilt en kunt bereiken. Waar heb je precies behoefte aan? Waaraan niet? We beginnen nooit direct met de oplossing maar verkennen eerst de vraag die beantwoord moet worden.

2. Denk

Wat is er mogelijk, welke scenario’s zijn denkbaar? We brainstormen ideeën bij elkaar. Verzamelen beelden en begrippen. Werpen gedachtes op en stellen vragen.

Dan gaan we schiften, schuiven en selecteren zonder, dat we alles al helemaal uittekenen.

Nog geen vormgeving, geen middelen. Wel scherpstellen op de juiste doelen en doelgroep.

3. Kies

Tijd voor keuzes. Niet zomaar keuzes. Duidelijke keuzes. Durven kiezen voor een focus. Conclusies trekken, de consequenties onder ogen zien.

Als alles kan, kan niets.

Aan de hand van deze keuzes formuleren we het concept dat het uitgangspunt vormt voor de communicatiemiddelen die we gaan uitwerken. Het concept is het fundament, je houvast. Hier kun je op terugvallen als de twijfel toeslaat. Als je een ontwerpvoorstel beoordeelt. Of als je anderen moet overtuigen.

4. Maak

Is al het denkwerk gedaan en zijn de middelen gekozen? Dan gaan we aan de slag met het daadwerkelijke ontwerp. Daar hoort een plan van aanpak bij. Met duidelijke afspraken en een realistische planning.

Alles krijgt letterlijk vorm. En als je het allemaal zo bij elkaar ziet, is de samenhang niet te missen. Het beeld ademt dezelfde sfeer, de tekst heeft dezelfde toon, in de vormgeving is alles logisch op elkaar afgestemd.

Je krijgt van ons één voorstel, geen verschillende opties. Daarmee dwingen we onszelf alleen het beste idee uit te werken en dat aan je voor te leggen.

Gebruik het concept uit de vorige stap als checklist om te beoordelen of het ontwerp klopt.

5. Borg

Duurzame impact is iets van de lange adem. Van volhouden en consequent blijven. Hoe bewaak je het communicatieve concept van je website, magazine of folder? Hoe verspreid je wat je doet, organiseert of voorstaat? Hoe ziet dat er uit? Sluit het aan op de vormgeving of niet?

En wat doe je als zich nieuwe situaties voordoen?

Wij zorgen voor handvatten om op terug te vallen. Een set van richtlijnen bijvoorbeeld, die het concept herhaalbaar maken. Of een sessie om de neuzen weer dezelfde kant op te krijgen.

Voor maximale impact.