Magazine Source

Opdrachtgever HBO-i stichting
Werkzaamheden Designstrategie, Redactioneel concept, Visueel concept, Ontwerp en opmaak, Illustraties, Drukwerkbegeleiding, Projectcoördinatie


Voorlichtingsmagazine Source

Vraag

Een van de doelgroepen waar HBO-i zich op richt zijn leerlingen en studenten die nog geen studiekeuze hebben gemaakt. Voor hen biedt de wereld van ict volop mogelijkheden. Het blad i-Zien vervulde jarenlang de voorlichtersrol maar nu was HBO-i op zoek naar een imago versterkend magazine voor leerlingen en studenten.

Resultaat

We zijn nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de bladformule (zowel redactioneel als visueel en grafisch). We vertaalden de doelstellingen van het blad naar een veelzeggende naam Source en gaven het blad een heldere structuur. Daarin maakten we keuzes die van het blad ook een echt magazine maakten. Zo stopten we zakelijke informatie over de opleidingen bij elkaar in een overzichtelijk ‘yellow pages’-katern, gaven volop de ruimte aan artikelen en bedachten terugkerende rubrieken. We waren ook verantwoordelijk voor het ontwerp van de bijbehorende website.

Bekijk meer magazines

Voorlichtingsmagazine Source
Voorlichtingsmagazine Source
Voorlichtingsmagzine Source

“Kennis van zaken, experts in hun vakgebied en op de goede momenten eigenwijs. Meedenkers, heel creatief en zeer klantgericht. Dat maakt het onderscheid!”

Voorlichtingsmagzine Source
Voorlichtingsmagzine Source
Voorlichtingsmagzine Source