Source

Source

Source

Source

Source

Source

Source

Source - website

Opdrachtgever HBO-i stichtng
Wat Source magazine en bijbehorende website
Werkzaamheden Designstrategie, Redactioneel concept, Visueel concept, Ontwerp en opmaak, Illustraties, Drukwerkbegeleiding, Projectcoördinatie

Vraag
Een van de doelgroepen waar HBO-i zich op richt zijn leerlingen en studenten die nog geen studiekeuze hebben gemaakt en waarvoor de wereld van ict volop mogelijkheden biedt. Het blad i-Zien vervulde jarenlang de voorlichtersrol maar nu was HBO-i op zoek naar een imago versterkend magazine voor leerlingen en studenten.

Resultaat
We zijn nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de bladformule (zowel redactioneel als visueel en grafisch), vertaalden de doelstellingen van het blad naar een veelzeggende naam Source en gaven het blad een heldere structuur. Daarin maakten we keuzes die van het blad ook een echt magazine maakten Zo stopten we zakelijke informatie over de opleidingen bij elkaar in een overzichtelijk ‘yellow pages’-katern, gaven volop de ruimte aan artikelen en bedachten terugkerende rubrieken. We waren ook verantwoordelijk voor het ontwerp van de bijbehorende website.

Source verscheen in 2009, 2010 en 2011.

» Bekijk ook

Source magazine