Networks logo

Networks stationary

Networks roll-up banners

Networks illustraties

Networks jaarverslag

Networks website

Opdrachtgever Networks / Universiteit van Amsterdam
Wat Logo, stationary, jaarverslag, banieren, website
Werkzaamheden Visueel concept, Ontwerp en opmaak, Drukwerkbegeleiding, Illustraties, Projectcoördinatie

Vraag
Ontwerp een logo en huisstijl voor een 10 jaar durend onderzoeksproject. De huisstijl moet voldoende ruimte bieden voor uiteenlopende uitingen zonder dat we weten wat er allemaal gemaakt gaat worden.

Resultaat
Het wetenschappelijk onderzoeksproject Networks verbindt verschillende wiskundige terreinen met elkaar om te komen tot robuuste modellen voor uiterst complexe en kwetsbare systemen. Denk aan oplossingen voor (openbaar) vervoersstromen, distributie van energie, beheersen van grote hoeveelheden data.

De huisstijl voor Networks ontwikkelde zich op een bijzondere manier: eerst was er alleen het logo dat in een bestaand sjabloon op de website moest passen. Pas daarna heeft de huisstijl meer body gekregen via een uitnodiging, de nieuwe website, visitekaartje, infosheets, een map, het jaarverslag en banieren.

Het is aan ons om de Networks-huisstijl consistent en coherent te houden én voldoende ‘op te rekken’ om aan alle wensen in de toekomst te kunnen voldoen. Door de essentie van ‘netwerken’ in het logo te verwerken, ligt er een duurzame basis waarmee we flexibel en creatief verder bouwen aan de identiteit van Networks.

» Bekijk ook

Networks