HBO-I

HBO-I

HBO-I

HBO-I

HBO-I

HBO-I

Opdrachtgever HBO-i stichting
Wat Logo, stationary, banieren, uitnodigingen, digitale nieuwsbrief, website
Werkzaamheden Visueel concept, Ontwerp en opmaak, Drukwerkbegeleiding, Projectcoördinatie

Vraag
Hoe geef je een netwerkorganisatie die 3 doelgroepen bedient een herkenbaar smoel? En hoe vertaal je dat vervolgens naar een visuele identiteit waar alles in past, van de magazine tot website?

Resultaat
De eerste – belangrijke – strategische keuze betrof de identiteit. De bestaande huisstijl was verouderd en bood geen mogelijkheden om activiteiten met elkaar te verbinden.
We ontwikkelden een typografische huisstijl en gebruikten kleur om de verschillende doelgroepen een eigen accent te geven. Begrippen die in het logo en de gehele huisstijl tot uitdrukking komen zijn verbinding, bundeling van krachten, samenhang en cohesie, breed fundament. Het resultaat is een tijdloze huisstijl die sinds 2009 doet wat het moet doen: de identiteit van HBO-i versterken en ruimte bieden om uitingen visueel aan elkaar te koppelen.

» Bekijk ook

Huisstijl HBO-i